Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định kéo dài thời gian áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu.
Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu thêm 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 02/8/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 3169/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 về việc áp dụng thống nhất biểu mẫu giấy đi đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Áp dụng thống nhất biểu mẫu giấy đi đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Ngày 31/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu.
Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn chỉ đạo về việc áp dụng giảm thời gian cách ly và cho cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn (đối và F1 và người đến từ vùng dịch) song phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19.
Giảm thời gian cách ly, cho cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với một số trường hợp
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, khẩn trương triển khai việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 19/7/2021.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu thêm 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 02/8/2021
Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu thêm 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 02/8/2021
Áp dụng thống nhất biểu mẫu giấy đi đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Áp dụng thống nhất biểu mẫu giấy đi đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu
Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu
Giảm thời gian cách ly, cho cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với một số trường hợp
Giảm thời gian cách ly, cho cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với một số trường hợp
Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thời Khóa Biểu
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
93/TB-SGDKHCN Thông báo chuyển đổi Hội đồng thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bạc Liêu 23/07/2021
2387/QĐ-BGDĐT Quyết định 2387/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2021 (51 cá nhân) 16/07/2021
39/TB-THPTTB Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022 06/07/2021
640/QĐ-UBND Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020 16/04/2021
153/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021 04/03/2021
973/QĐ-SGDKHCN Quyết định Tặng Giấy khen cho 54 tập thể đã có thành tích hoàn thành tốt các tiêu chí thi đua giai đoạn 1 năm học 2020-2021 19/02/2021
VĂN BẢN MỚI
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3