• DSC_03055d9ff5ab5213a
  • DSC_01205da03f3fb059f
  • DSC_03215d9ff5a6428c0
  • DSC_01655d9ff5a65dea5
  • DSC_03195d9ff5a6512e5
  • DSC_02565d9ff5a981d09
  • DSC_02355d9ff5a981e14
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều ...
Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo (bao gồm cả nghỉ phép hằng năm) được quy định như sau: Thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần; của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 06 tuần; của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2