Thời Khóa Biểu Lớp 2A1

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY     Lớp 2A1 ( Chính thức)

                                        Năm học: 2019-2020

                           BUỔI SÁNG  4 tiết  ( 20 TIẾT/ TUẦN)

                               Áp dụng từ tuần 7

2A1

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

1

SHDC

CHÍNH TẢ

TẬP ĐỌC

CHÍNH TẢ

TẬP L VĂN

2

TẬP ĐỌC

Đ ĐỨC

TẬP VIẾT

LT & CÂU

THỂ DỤC

3

TẬP ĐỌC

T DỤC

TOÁN

HÁT NHẠC

TOÁN

RA CHƠI

4

TOÁN

TOÁN

TN & XH

TOÁN

SINH HOẠT

 

 

 

 

 

 

 

      BUỔI CHIỀU: 3 tiết (12 TIẾT / TUẦN)

 

CHIỀU

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

1

T. ANH

ÔN TOÁN

ÔN T ĐỌC

LUYỆN VIẾT

2

C. CHUYỆN

T CÔNG

ÔN T VIẾT

ÔN  C. TẢ

RA CHƠI

 

3

ÔN T L V

MỸ THUẬT

ÔN TOÁN

ÔN LT&C

 

Bài viết liên quan