Thời Khóa Biểu Lớp 3A1

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY   Lớp 3A1( Chính thức )

                                                 Năm học: 2019-2020

                                   BUỔI SÁNG  4 tiết  ( 20 TIẾT/ TUẦN)

                                   Áp dụng từ tuần 7

3A1

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

1

SHDC

C TẢ

T ĐỌC

 LT & CÂU

TLV

2

T ĐỌC

TOÁN

TOÁN

T DỤC

 THỦ CÔNG

3

K. CHUYỆN

MỸ THUẬT

 Đ. ĐỨC

 TOÁN

 TOÁN

RA CHƠI

4

TOÁN

T DỤC

C.TẢ

  T. ANH

SINH HOẠT

 

5

 

 

 

 

 

        

 

BUỔI CHIỀU: 3 tiết  (12 TIẾT / TUẦN)

 

CHIỀU

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

1

TN - XH

TẬP VIẾT

 ÔN C. TẢ

   L. VIẾT

2

T. ANH

ÔN TLV

ÔN T ĐỌC

ÔN LT& CÂU

RA CHƠI

3

ÔN TOÁN

ÔN TOÁN

TN&XH

NHẠC

 

Bài viết liên quan