Thời Khóa Biểu Lớp 1A1

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY Lớp 1A1(Chính thức )

Năm học: 2019-2020

PHẦN I. HỌC ÂM-VẦN : ( Thực hiện từ tuần 7 đến tuần 24)

BUỔI SÁNG 4 tiết ( 20 TIẾT/ TUẦN)

1A1

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

1

SHDC

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN( Tập viết)

2

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN( Tập Viết)

3

HỌC VẦN

TOÁN

TN&XH

TOÁN

TOÁN

RA CHƠI

4

TOÁN

ÂM NHẠC

MỸ THUẬT

THỂ DỤC

SINH HOẠT

 

 

 

 

 

 

        

 

BUỔI CHIỀU: 3 tiết (12 TIẾT / TUẦN)

 

CHIỀU

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

1

T. CÔNG

ÔN TOÁN

Đ Đức

ÔN TOÁN

2

ÔN TOÁN

ÔN H VẦN

ÔN H VẦN

ÔN H VẦN

RA CHƠI

3

ÔN H VẦN

ÔN T.VIẾT

ÔN T VIẾT

ÔN T VIẾT

 

Bài viết liên quan