Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

20/4/2020

Họp giao ban

Làm việc Vinaphone về phòng họp trực tuyến

Họp giao ban

Làm các trường tiểu học triển khai kế hoạch lựa chọn SGK lớp 1; kế hoạch điều chỉnh nội dung dạy học HKII

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

 

21/4/2020

Họp Thị ủy

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

22/4/2020

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

23/4/2020

Họp trực tuyến Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

24/4/2020

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

 

Bài viết liên quan