Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 04/5/2020 đến ngày 8/5/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

04/5/2020

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Kiểm tra tình hình học sinh trở lại trường tại THCS Phong Phú và THCS Phong Thạnh Đông

Họp giao ban

Công tác xã Phong Thạnh A

 

Kiểm tra tình hình học sinh trở lại trường

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

 

05/5/2020

Họp Hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học

Họp Hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học

Công tác TH Hộ Phòng B

Họp Hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học

06/5/2020

Công tác Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ

Làm việc cơ quan

 

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

07/5/2020

Làm việc với Hiệu trưởng các trường THCS về việc học sinh chưa đi học

Kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh MN, TH trở lại trường tại các trường thuộc Phường 1

 

Làm việc với Hiệu trưởng các trường THCS về việc học sinh chưa đi học

Báo cáo kết quả thực hiện KH số 31/KH-UBND

08/5/2020

Công tác cơ sở

Kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh MN, TH trở lại trường tại các trường thuộc Phường Láng Tròn

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh MN, TH trở lại trường tại các trường thuộc Phường Hộ Phòng

 

Bài viết liên quan