Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

11/5/2020

Họp giao ban

Rà soát số học sinh THCS bỏ học

Kiểm tra tình hình học sinh trở lại trường tại TH Giá Rai A

Họp giao ban

Công tác xã Phong Thạnh A

 

Kiểm tra tình hình học sinh trở lại trường tại TH Hộ Phòng A

Họp giao ban

Chỉ đạo trường TH&THCS Phong Thạnh A sửa chữa nhà vệ sinh

 

12/5/2020

Kiểm tra dạy học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch

Giải quyết đơn yêu cầu tại TH Phong Thạnh Đông

Họp Hiệu trưởng các trường THCS rà soát học sinh chưa đi học

Họp Hiệu trưởng trường THCS, TH&THCS

13/5/2020

Nghỉ phép

Giải quyết đơn yêu cầu tại TH Phong Thạnh Đông

Làm việc cơ quan

Tổng hợp báo cáo “An toàn thực phẩm” gửi Sở GDKHCN

14/5/2020

Họp Hiệu trưởng MN&TH rà soát số học sinh chưa đi học

Họp Hiệu trưởng MN&TH rà soát số học sinh chưa đi học

Giải quyết đơn yêu cầu tại TH Phong Thạnh Đông

 

Họp Hiệu trưởng MN&TH rà soát số học sinh chưa đi học

 

15/5/2020

Công tác THCS Hộ Phòng (cùng đi với Đoàn kiểm tra)

Kiểm tra nền nếp dạy học các trường TH Giá Rai B, TH Hộ Phòng B

 

Kiểm tra chuyên đề trường THCS Hộ Phòng

 

Bài viết liên quan