Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

25/5/2020

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

26/5/2020

Làm việc cơ quan

Kiểm tra trường TH Giá Rai B, TH Hộ Phòng A

Công tác trường TH Hộ Phòng B

Kiểm tra chuyên đề THCS Phong Tân

27/5/2020

Sát hạch Giáo viên đặc cách tại tỉnh

Dự thảo kết luận giải quyết đơn yêu cầu của bà dỗ Thị riêng đối với giáo viên trường TH Phong Thạnh Đông

Làm việc cơ quan

28/5/2020

Làm việc cơ quan

Trao tiền hỗ trợ hộ nghèo tại xã Phong Thạnh A

 

Họp xét nâng lương đợt 1 năm 2020

 

29/5/2020

Làm việc cơ quan

Thông báo kết quả giải quyết đơn yêu cầu cho bà Đỗ Thị Riêng

 

Tổng hợp báo cáo công tác phòng chống thiên tai

 

30/5/2020

Dự Đại hội Đảng

Dự Đại hội Đảng

Dự Đại hội Đảng

Bài viết liên quan