Lịch làm việc của Hiệu trưởng (Tuần 11)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

   4/11

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Họp HĐSP tháng 11

Điểm trung tâm

Thứ Ba

5/11

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Xây dựng kế hoạch tháng 11

Điểm trung tâm

Thứ Tư

6/11

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

Rà soát CB-GV-NV nhận đỡ đầu học sinh khó khăn

Điểm trung tâm

Thứ Năm

7/11

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

Kiểm tra đột xuất GV

Điểm trung tâm

Thứ Sáu

8/11

 

Sáng

 

Duyệt kế hoạch tháng 11 của các bộ phận

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Lên lớp dạy

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan