Lịch làm việc của Hiệu trưởng (Tuần 14)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

(Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

   25/11

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

Thứ Ba

26/11

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

Kiểm tra đột xuất lớp học

Điểm trung tâm

Thứ Tư

27/11

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

Kiểm tra đột xuất lớp học

Điểm trung tâm

 

Thứ Năm

28/11

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

Đi công tác Phòng giáo dục

Phòng GD

 

Thứ Sáu

29/11

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Lên lớp dạy

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan