Lịch làm việc của Hiệu trưởng (Tuần 15)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 06 tháng 12 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

   02/12

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

Thứ Ba

03/12

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

Thứ Tư

04/12

 

Sáng

Tiếp đoàn kiểm tra PCGD

UBND  xã P T T ây

 

Chiều

Làm việc với BTV Đảng ủy xã về văn kiện ĐH chi bộ

Đảng ủy xã P T T ây

Thứ Năm

05/12

 

Sáng

Hội nghị hiệu trưởng

PGD

 

Chiều

Hội nghị hiệu trưởng

PGD

Thứ Sáu

06/12

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Lên lớp dạy

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan