Lịch làm việc của P.Hiệu trưởng (Tuần 11)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

   04/11

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Họp hội đồng sư phạm.

 

Điểm trung tâm

Thứ Ba

05/11

 

Sáng

 

Tổng hợp báo cáo kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4,5

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

                              Điểm trung tâm

Thứ Tư

06/11

 

Sáng

 

Dự giờ điểm trung tâm

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

Thứ Năm

07/11

 

Sáng

 

Dự giờ điểm ấp 7

 

Điểm ấp 7

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

Thứ Sáu

08/11

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

 

 

Chiều

 

Tổ chức thi giữ vỡ sạch, viết đúng, viết đẹp cấp trường

 

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan