Lịch làm việc của Hiệu trưởng (Tuần 10)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

   28/10

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Kiểm tra đột xuất lớp học

Các điểm

Thứ Ba

29/10

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Kiểm tra tiếng kẻng học bài

Điểm ấp 7

Thứ Tư

30/10

 

Sáng

 

Hội nghị Hiệu trưởng

Phòng GD Giá Rai

 

Chiều

 

Hội nghị Hiệu trưởng

Phòng GD Giá Rai

Thứ Năm

31/10

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Kiểm tra, dự giờ điểm ấp

Điểm ấp 7

Thứ Sáu

01/11

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

 

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan