Lịch làm việc của P.Hiệu trưởng (Tuần 10)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

   28/10

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Xây dựng kế hoạch Viết đúng, viết đẹp

 

Điểm trung tâm

Thứ Ba

29/10

 

Sáng

 

Tập hợp danh sách Học sinh thi viết đúng, viết đẹp

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

                 Điểm trung tâm

Thứ Tư

30/10

 

Sáng

 

Kiểm tra đọc thành tiếng, Chính tả lớp 4-5

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Dự giờ điểm ấp

 

Điểm ấp 7

Thứ Năm

31/10

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Kiểm tra giữa HKI môn Tiếng việt, Toán lớp 4

 

Điểm trung tâm

Thứ Sáu

01/11

 

Sáng

 

Kiểm tra giữa HKI môn Tiếng việt, Toán lớp 5

 

Điểm trung tâm

 

 

Chiều

 

Dự họp tổ chuyên môn lần 2

 

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan