Trường TH Phong Thạnh Tây B "Phát Triển Phong Trào Văn Hóa Đọc Trong Trường Học"

Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội, là nơi tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực giảng dạy của giáo viên, thúc đẩy, nâng cao kết quả học tập của học sinh.

       Nhằm khuyến khích các em đọc sách, nhà trường tổ chức thi đua đọc sách tại các lớp, trong lớp gốc học tâp thư viện, trưng bày những sách thiếu nhi tại lớp, để cho học sinh, các em học sinh có thể tìm kiếm sách để đọc, tạo không gian cho các em đến đọc sách, học bài,  các em thích thú hơn với việc đọc sách, mỗi ngày.

Vào giờ ra chơi, học sinh của Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây B thường tìm đến thư viện xanh để đọc sách. Nhà trường có để một cái tủ đựng sách cho các em lựa chọn sách để đọc, rất thuận tiện khi các em đén tìm sách để đọc.

 Các em thường xuyên đến thư viện xanh để đọc sách, bổ ích, giúp các em có nhiều kiến thức. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức 1-2 lần/tháng giới thiệu sách mới, cho học sinh và đọc sách tại thư viện xanh.

        Thu hút học sinh đến đọc sách thư viện xanh giúp học sinh hứng thú đến với sách hơn, qua đó hỗ trợ rất nhiều trong công tác giảng dạy của giáo viên, hoạt động trong thư viện nhằm thu hút học sinh đến thư viện ngày càng nhiều hơn, tìm đọc sách nhiều hơn./.

Bài viết liên quan