Trường TH Phong Thạnh Tây B Tổ Chức Hội thảo chuyên đề cấp trường “Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà” năm học 2019- 2020

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với gia đình, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong việc quản lý, đôn đốc và tạo điều kiện cho việc học tập của các em.


Việc phối hợp quản lý học sinh tự học ở nhà; nhằm từng bước xây dựng thói quen học tập và làm bài tập ở nhà của học sinh, và góp phần khích lệ các thầy, cô giáo trong nhà trường. Đồng thời thúc đẩy các em chăm, ngoan và có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Trưởng phòng, về việc Hội thảo chuyên đề “Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà” năm học 2019-2020.

          Chiều ngày 20/12/2019, trường TH Phong Thạnh Tây B Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà”.

          Tham dự Hội thảo gồm có:

                Đ/c Nguyễn Như Hào – Hiệu trưởng

                Đ/c Trần Văn Triệu – Phó Hiệu trưởng

Cùng tất cả CB-GV-NV của trường và đại diện phụ huynh học sinh các lớp toàn trường về dự đông đủ